Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại San Antonio
Tốt nghiệp: 2010

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas
Năm cư trú: 2010-2015
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Viện Thần kinh Barrow tại Bệnh viện và Trung tâm Y tế St. Joseph - Phoenix
Năm học bổng: 2016
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung