Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Howard, Washington DC
Tốt nghiệp: 1995

Nơi cư trú: National Capital Consortium, Bethesda, MD
Năm cư trú: 1999-2003
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung