Gregory Schultz, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Texas - Houston, TX
Tốt nghiệp: 1988

Nơi cư trú: Bệnh viện Scott & White Memorial - Temple, TX
Năm cư trú: 1988-1992
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Mayo Clinic and Foundation - Rochester, MN
Năm học bổng: 1993
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung