Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Cao đẳng Y tế Georgia - Augusta, GA
Tốt nghiệp: 2010

Nơi cư trú: Mount Sinai West - New York, NY
Năm cư trú: 2011-2015
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Emory - Atlanta, GA
Năm học bổng: 2016
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu & X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung