Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Chicago Trường Y khoa Pritzker, Chicago, Illinois

Nơi cư trú: Trường Y Tây Nam Đại học Texas và Bệnh viện Parkland Memorial, Dallas, Texas
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Viện X quang Mallinckrodt, St. Louis, Missouri
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung