Tiến sĩ Dinan

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Pennsylvania, Philadelphia, PA
Tốt nghiệp: 2003

Nơi cư trú: Bệnh viện William Beaumont, Royal Oak, MI
Năm cư trú: 2004-2008
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia, Philadelphia, PA
Năm học bổng: 2009
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang Nhi khoa

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung