Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Tulane, New Orleans, LA
Tốt nghiệp: 1976

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas / Bệnh viện Hermann, Houston, TX
Năm cư trú: 1977-1980
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas / Bệnh viện Hermann, Houston, TX
Năm nghiên cứu sinh: 1981
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học, CT và Siêu âm

Được cấp phép tại: TX & LA

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung