Tiến sĩ Pinho

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil
Tốt nghiệp: 2005

Nơi cư trú: Bệnh viện Instituto de Radiologia do Bệnh viện das Clinicas da Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil (2006-2008) & Trung tâm Y tế UT Southwestern, Dallas, TX (2014-2016)
Nội dung tập trung: X quang chẩn đoán & y học hạt nhân

Học bổng: Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Boston, MA
Năm học bổng: 2011
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng - Nghiên cứu

Học bổng: Trung tâm Y tế UT Southwestern, Dallas, TX
Năm học bổng: 2012-2014
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI cơ thể

Học bổng: Instituto de Radiologia do Bệnh viện das Clinicas da Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil
Năm học bổng: 2009
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ, Hội đồng Y học hạt nhân Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung