Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y tế UT tại Houston
Tốt nghiệp: 2010

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Texas A&M - Baylor Scott & Hệ thống chăm sóc sức khỏe White - Temple
Năm cư trú: 2010-2015
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trường Y Đại học Virginia - Charlottesville
Năm học bổng: 2016
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung