Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Virginia
Tốt nghiệp: 1999

Nơi cư trú: Bệnh viện John Hopkins
Năm cư trú: 2000-2004
Nội dung tập trung: X quang và dịch vụ khoa học phóng xạ thường trú

Học bổng: Bệnh viện John Hopkins
Năm học bổng: 2005
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung