Dr. Cletus Fuhrman

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School, Dallas, TX
Tốt nghiệp: 2016

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm cư trú: 2017-2021
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm học bổng: 2022
Học bổng Chuyên ngành phụ: Body MR

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng đủ điều kiện

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung