Charles Phelps, II, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas - Galveston, TX
Tốt nghiệp: 1976

Nơi cư trú: Trường Y khoa Wake Forest - Winston-Salem, NC
Năm cư trú: 1976-1980
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung