Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Michigan State University- College of Human Medicine, East Lansing, Michigan
Tốt nghiệp: 1993

Nơi cư trú: Đại học Michigan Tượng / Bệnh viện trực thuộc Đại học Flint, Flint, Michigan
Năm cư trú: 1994-1998
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Henry Ford, Detroit, Michigan
Năm học bổng: 1999
Chuyên ngành phụ của học bổng: Hình ảnh cắt ngang

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung