Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Albert Einstein, Bronx, New York
Tốt nghiệp: 1989

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Trưởng lão Columbia, New York, New York
Năm cư trú: 1990-1994
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Trưởng lão Columbia, New York, New York
Năm học bổng: 1995
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung