Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: UT Southwestern, Dallas, TX
Tốt nghiệp: 2012

Nơi cư trú: UT Southwestern, Dallas, TX
Năm cư trú: 2013-2018
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: UT Southwestern, Dallas, TX
Năm học bổng: 2018
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu & X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung