Với tư cách là Giám đốc Chiến lược của RANT, trách nhiệm của Brian xoay quanh việc hỗ trợ các bác sĩ của chúng tôi đạt được các mục tiêu hành nghề của họ thông qua các sáng kiến chiến lược khác nhau. Trước đây là Giám đốc của Mạng lưới X quang độc lập của RANT (IRN), Brian tập trung vào việc phát triển các liên minh với các phương pháp chụp X quang có cùng chí hướng ở Bắc Texas thông qua việc sáp nhập, mua lại và liên kết.

Brian theo học tại trường Cao đẳng Calvin và tốt nghiệp năm 2011 với bằng Cử nhân Kinh doanh tập trung vào Nguồn nhân lực và Tiếp thị. Năm 2019, Brian lấy bằng MBA về Chăm sóc sức khỏe tại Đại học Texas Christian.

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung