Blake Watson, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas - Galveston, TX
Tốt nghiệp: 2008

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Thánh Tâm Providence - Spokane, WA
Năm cư trú: 2009-2013
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Alabama Birmingham - Birmingham, AL & Hiệp hội X quang của Trung tâm Chỉnh hình và Y học Thể thao Birmingham / Andrews - Birmingham, AL
Năm học bổng: 2014
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung