Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Kobenhavns Universitet, Copenhagen, Đan Mạch
Tốt nghiệp: 1997

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Tennessee, Memphis, TN
Năm cư trú: 07 / 2004-06 / 2008
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm học bổng: 2009
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Vú

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung