Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Kansas - Thành phố Kansas, KS
Tốt nghiệp: 2008

Nơi cư trú: Bệnh viện Bridgeport / Trường Y Đại học Yale - Bridgeport, CT
Năm cư trú: 2009-2013
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas - Houston, TX
Năm học bổng: 2014
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung