Tiến sĩ Moustafa

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường: Đại học Zagazig Khoa Y, Zagazig, Ai Cập
Tốt nghiệp: 2007

Nơi cư trú: Đại học Arkansas về Khoa học Y tế, Little Rock, AR
Năm cư trú: 2016-2021
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Russell H. Morgan Khoa X quang và Khoa học X quang, Trường Y khoa Johns Hopkins, Baltimore, Maryland
Năm học bổng: 2022
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Other Education: PhD and MSc in Diagnostic Radiology, Zagazig University Faculty of Medicine, Zagazig, Egypt

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung