Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Texas, Houston TX
Tốt nghiệp: 2004

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm cư trú: 2005-2009
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm học bổng: 2010
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung