Justin Ramirez, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Texas A&M - Bryan, TX
Tốt nghiệp: 2013

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Tennessee - Memphis, TN
Năm cư trú: 2014-2018
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Y khoa Chicago
Năm học bổng: 2019
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung