Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Khoa Y Đại học Công nghệ Texas, Lubbock, TX
Tốt nghiệp: 1998-2002

Nơi cư trú: Bệnh viện Baptist Memorial & Trung tâm Y tế Trẻ em Le Bonheur, Memphis, TN
Năm cư trú: 2003-2007
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung