Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Louisville School of Medicine
Tốt nghiệp: 2012

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern
Năm cư trú: 2013-2017
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế UT Southwestern
Năm học bổng: 2018
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung