Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y khoa Chicago, Bắc Chicago, IL
Tốt nghiệp: 2009

Nơi cư trú: Bệnh viện Mount Auburn / Trường Y Harvard, Cambridge, MA
Năm cư trú: 2010-2014
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Emory, Atlanta, GA
Năm học bổng: 2015
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Giáo dục khác: Giấy chứng nhận đủ điều kiện bổ sung về thần kinh học

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung