Tiếp tục phát triển cho Cơ sở Thực hành X quang Tư nhân Lớn nhất Quốc gia

Phát hành vào ngày 04/04/2016 Liên kết X quang Truyền thông Liên hệ: David Howard E-mail: dhoward@radntx.com Cell: 817.228.9424 TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG CHO THỰC HÀNH XẠ PHỔ THÔNG TƯ NHÂN LỚN NHẤT QUỐC GIA Có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3; Các Hiệp hội X quang của Bắc Texas hiện sẽ tuyển dụng 164 bác sĩ X quang. Fort Worth, TX - ngày 4 tháng 4 năm 2015 - Các Hiệp hội X quang của Bắc Texas, PA (Các Hiệp hội X quang) đã công bố hôm nay…Hãy đọc tiếp

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung